Contact:
Flevo 186-194
9204 JT Drachten
T: 0512 - 524030
Stuur een e-mail

De Meander

OBS de MeanderWie zijn wij?
De Meander is een moderne, dynamische en snel groeiende school, met een openbaar karakter. Ieder kind en iedere ouder - ongeacht afkomst of levensovertuiging - krijgt bij ons persoonlijke aandacht en zorg. Onze school is gevestigd in Brede School De Drait en het gebouw delen wij met de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), het consultatiebureau, de stichting Talant en p.c.b.o. de Voorde. Het sportbedrijf Smallingerland is weliswaar niet gehuisvest in de Brede School, maar participeert wel in het geheel. Door dit brede aanbod zijn wij in staat om kinderen van 0 tot 12 jaar een continu leerproces te bieden in een vertrouwde, professionele omgeving, van 07.30 uur ‘s ochtends tot 18.30 uur ’s avonds.

Voorbereiding op de toekomst
Het is belangrijk dat kinderen al vroeg leren om zelfstandig te werken. Vanaf 4 jaar werken alle kinderen bij ons daarom aan taken. Ze moeten zelf de werkvolgorde bepalen en alleen of samen zoeken naar oplossingen. Daarnaast bieden we de leerstof op een hoog niveau aan en zorgen er voor dat alle kinderen zich op een plezierige wijze zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Deze werkwijze is een prima voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Veel kinderen stromen bij ons door naar vmbo-theoretische leerlijn, havo of vwo. Tevens zetten de kinderen bij ons op school de eerste stappen op weg naar een democratische maatschappij.

Mensen van verschillende leeftijden, verschillende afkomst en verschillende mogelijkheden ontmoeten elkaar in ons gebouw. Kinderen maken al op jonge leeftijd kennis met het latere maatschappelijke leven en worden daar op voorbereid. Ze leren respectvol om te gaan met de mening en gewoonten van anderen. Ook leren ze de algemeen geldende fatsoensnormen te hanteren. Schelden, vloeken en op brutale wijze spreken tolereren wij niet.

Onderwijs op maat
Kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Door alert te reageren en te handelen trachten we achterstanden te voorkomen. Hiervoor hebben wij gespecialiseerde leerkrachten, zoals een lees- en rekenspecialist. Doordat wij onderdeel uitmaken van de Brede School zijn de lijnen kort en is externe hulp snel in te schakelen.

Uitgebreid team
Onze school biedt plaats aan ruim 400 leerlingen. Ze worden begeleid door 36 leerkrachten, een onderwijsassistent en een administratief medewerkster. Die worden op hun beurt weer ondersteund door vele vrijwilligers, die bijvoorbeeld helpen bij leesonderwijs, schoolreisjes en sportactiviteiten. De Meander biedt ook plek aan stagiairs, die bij ons het vak leren en onze leerkrachten ondersteunen.

Persoonlijke aandacht

Ondanks de grootte van de school kunnen ouders en kinderen op elk moment met hun vragen of problemen bij de leerkrachten en de directeur terecht. Vragen en problemen worden altijd serieus genomen, behandeld en beantwoord. Volwassenen en kinderen krijgen daardoor de aandacht waar zij recht op hebben.

O.b.s. de Meander, voor ieder kind het beste resultaat!

Klik hier om te kijken op onze site.