Contact:
Middelwijk 2
9202 GV Drachten
T: 0512 57 14 50
Stuur een e-mail

Home

In het gebied waarin nu de wijk en de Brede School de Wiken zijn gelegen, lagen vroeger veel slootjes (zgn. 'wiken'). De wijk stamt uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Er staan veel rijtjeshuizen en een aantal flats. Het is ruim opgezet met veel groen. In de Wiken is het ?? wonen. Naast een Brede School, is in de wijk ook een grote speeltuin en een winkelcentrum gelegen.
De Brede School draait in de Wiken sinds het schooljaar 2004/2005. Het gebouw en plein is in eigendom van de woningbouwcorporatie Accolade; de zeven participanten van de Brede School huren de ruimte via een huurdersvereniging, die ze gezamenlijk vormen.
Deze huurdersvereniging is ook eigenaar van de speeltoestellen.

In de Brede School de Wiken zijn aanwezig:
- Consultatiebureau/GGD Fryslan
- De peuterspeelzaal de Turfjes
- Dagopvang de Bijtjes voor kinderen met een lichte
- Beperking (dependance het Bijenhus te Drachten)
- De openbare basisschool De Kameleon
- De protestants christelijke basisschool Het Mozaïek
- De buitenschoolse opvang Mijnheer Nilsson
- Een sportzaal
- Het Wijkcentrum

De beheerder Jaap Blokzijl is bereikbaar onder nummer
0512 57 14 50 of per mail j.blokzijl@mosweb.nl

De voorzitter van het participanten-overleg is Ineke Hut,
op woensdagen telefonisch bereikbaar via
0512 57 14 52 of per mail i.hut-bos@mosweb.nl

 

Open Dag 19 Maart